Wie ben ik:
Ik ben Remco de Jonge en geboren te Den Haag ('s-Gravenhage dus) in het jaar 1975 en woon op dit moment in Naaldwijk (Westland). Het idee, aan het begin van mijn nadenkende leven,  was om timmerman te worden. Echter heb ik wel mijn diploma gehaald maar ben toen de Horeca in gegaan. Mensen van dienst zijn is wat in mij ligt. Iets maken waar mensen van kunnen genieten en een heerlijke tijd hebben voor dat moment in hun leven. Uiteindelijk ben ik in de Uitvaartbranche terecht gekomen om mensen een waardig afscheid te kunnen laten nemen van hun dierbare. Tussentijds was ik al veel aan het fotograferen. Natuur, landschappen, dieren, voetbalwedstrijden van mijn zonen en uiteindelijk ging ik ook mensen portretteren. Portret fotografie is wat mijn hart veroverde. Mensen op de foto zetten en hun moment van het leven vast leggen voor verschillende doeleindes. Een Portret van de persoon maken, laten zien wie ze zijn, hoe ze zijn, dat ze op zichzelf zijn en ze dat uitlaten stralen in het Portret. Uiteraard ook mensen die hun pensioen gehaald hebben. Voor deze groep mensen heb ik een speciale actie. De PensioenShoot!  Alles wat nu is wordt een herinnering, en dat wil ik vast leggen via beeld en licht. Dus "Let's make some memories"

Mijn liefdes: 
Mijn vriendin en 3 zonen, koffie, Italië, in contact komen met mensen.

Mijn dromen & doelen:
Rondreis in Australië, Mensen portretteren om wie ze zijn. 

Who am I:
I am Remco de Jonge and born in The Hague  in 1975 and currently live in Naaldwijk (Westland). The idea, at the beginning of my thoughtful life, was to become a carpenter. However, I did get my diploma but then went into the Horeca. Being of service is what lies within me. Making something that people can enjoy and have a wonderful time for that moment in their lives. In the end I ended up in the Funeral industry to allow people to take a worthy farewell from their loved one. In the meantime I was already photographing a lot. Nature, landscapes, animals, football matches of my sons and eventually also portraying people. Portrait photography is what conquered my heart. Putting people in the picture and recording their moment of life for different purposes. Making a Portrait of the person, showing who they are, what they are like, that they are on their own and let them shine in the Portrait. Of course also people who have retired. I have a special promotion for this group of people. The Pension Shoot! Everything that is now becomes a memory, and I want to capture that through images and light. So "Let's make some memories"
My loves:
My girlfriend and 3 sons, coffee, Italy, get in touch with people.
My dreams & goals:
Round trip in Australia, portraying people for who they are.

You may also like

Back to Top