Privacyverklaring Remco de Jonge Photography, 01 januari  2024

Uw privacy is voor Remco de Jonge Photography van groot belang. Ik houd me dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij mij en dat ik ze altijd netjes gebruik. In deze privacyverklaring leg ik uit wat ik bij www.remcodejonge.nl allemaal doe met informatie die ik over jou te weten komen.
Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met mij op via info@remcodejonge.nl.

Contactgegevens
Remco de Jonge Photography
Gladiool 46
2671 ZG Naaldwijk
info@remcodejonge.nl
06-11466538
KvK-nummer: 76367983
Btw-nummer: NL003078944B52
www.remcodejonge.nl

Persoonsgegevens die Remco de Jonge Photography verzamelt

Remco de Jonge Photography verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Bedrijfsnaam;
– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– E-mailadres;
– Bankrekeningnummer;
– Gegevens over uw activiteiten op de website;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Remco de Jonge Photography verwerkt

Remco de Jonge Photography verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij deze actief door jou aan mij zijn verstrekt. Remco de Jonge Photography heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Echter kunnen wij niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming van ouders persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@remcodejonge.nl. Deze informatie zal dan worden verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Remco de Jonge Photography verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;
– Voor het afhandelen van uw betaling;
– Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting;
– Om contact te kunnen opnemen, indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren;
– Remco de Jonge Photography analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Remco de Jonge Photography neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Remco de Jonge Photography) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Remco de Jonge Photography bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Persoonsgegevens                  Termijn                                                          Reden
Bedrijfsnaam                          7 jaar (Belastingwetgeving)                          Voor het afhandelen van uw betaling
Voor- en achternaam              7 jaar (Belastingwetgeving)                          Voor het afhandelen van uw betaling en om                                                                                                                                  eventuele gegevens terug te vinden wanneer wij                                                                                                                            contact met u hebben
Adresgegevens                       7 jaar (Belastingwetgeving)                          Voor het afhandelen van uw betaling
E-mailadres                            2 jaar na afronding van de overeenkomst     Zodat ik contact met u kan opnemen na het                                                                                                                                    invullen van een online contactformulier
Telefoonnummer                    2 jaar na afronding van de overeenkomst     Zodat ik contact met u kan opnemen na het                                                                                                                                    invullen van een online contactformulier
Bankrekeningnummer           7 jaar (Belastingwetgeving)                          Voor het afhandelen van uw betaling
Gegevens over uw                 Tot het einde van de dienstverlening aan      Remco de Jonge Photography analyseert uw
activiteiten op de website                                                                             gedrag op de website om daarmee de website
                                                                                                                      te verbeteren

Persoonsgegevens bij boekingen

Bij het boeken van een dienst zoals een fotoshoot, workshop of bruidsreportage gebruik ik uw persoonsgegevens om dit netjes af te kunnen handelen. Bij fysieke producten geef ik uw persoonsgegevens aan de bezorgdienst om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijg ik informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruik uw betalingsgegevens, naw-gegevens, e-mailadres en factuuradres. Dit ben ik wettelijk verplicht. Ik bewaar deze gegevens zeven jaar (dat is de wettelijke bewaarplicht).
Bij boeking van een bruidsreportage wordt gevraagd twee keer een vragenlijst in te vullen. Een intake vragenlijst ter voorbereiding van het kennismakingsgesprek waarin informatie over de bruiloft wordt verzameld. De tweede vragenlijst worden verdere wensen en informatie vastgelegd die van belang zijn voor mij om me zo goed mogelijk voor te bereiden voor de bruiloft.
Na het invullen van de betreffende formulieren ontvang ik uw gegevens in mijn mailbox. Deze gegevens vormen een klantenbestand en worden tot twee jaar na de samenwerking in de mailbox en Google Drive opgeslagen. uw gegevens worden beschermd door een sterk gegenereerd wachtwoord.

Persoonsgegevens en foto’s portfolio

Op mijn website deel ik foto’s in mijn portfolio en op een blog om mijn gemaakte werk aan potentiële klanten te laten zien. Ook wordt mijn eerder gemaakte werk op mijn social media kanalen gedeeld om aan potentiële klanten te laten zien. Hierin verwerk ik uw foto’s, naam en locatie van de fotoshoot / bruiloft. Hiervoor heeft u toestemming gegeven bij het akkoord gaan van de algemene voorwaarden. Uw foto’s worden voor een onbepaalde tijd bewaard in mijn archief.
Om het plaatsen van een review over mijn dienst mogelijk te maken, verwerk ik uw naam, de inhoud van het bericht en eventueel een foto. Deze bewaar ik tot 4 jaar en kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang.
Wanneer u een reactie achterlaat op mijn blog, verwerk ik uw naam, e-mail en de inhoud van het bericht. Deze gegevens worden bewaard totdat u de reactie verwijdert of ik mijn bericht verwijder.
Verkrijgen van gegevens
Persoonsgegevens heb ik van u als klant of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan mij hebt versterkt. Ook kan ik uw gegevens hebben verkregen via een collega fotograaf, andere leverancier of van een van mijn klanten die u een cadeau aan wilt bieden.

Gegevens delen met anderen

Wij delen uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, tenzij dit nodig is voor Remco de Jonge Photography of als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Cookies

Remco de Jonge Photography gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Remco de Jonge Photography worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Remco de Jonge Photography gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee zien dat u ons weer bezoekt en kunnen wij de website optimaliseren. Wanneer u Remco de Jonge Photography voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Als u daarna Remco de Jonge Photography verder gebruikt, nemen wij aan dat u geen bezwaar hebt tegen de cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, echter kan het zo zijn dat bepaalde zaken van Remco de Jonge Photography minder goed werken. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor mij van groot belang. Ik zorg ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Ik pas de beveiliging regelmatig aan en let goed op wat er mis kan gaan. De website www.remcodejonge.nl maakt gebruik van een betrouwbare SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer Remco de Jonge Photography wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@remcodejonge.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Remco de Jonge Photography zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Remco de Jonge Photography wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Back to Top